Porno

İng porno [abb.] İng pornography fahişeliğe ilişkin yazı veya yayın [esk.], müstehcen yayın EYun pórnē πόρνη fahişe EYun pérnēmi πέρνημι satmak, özellikle köle satmak << HAvr *per-nə- HAvr *per-5 ödemek  para, +grafi

Tarihte En Eski Kaynak

pornografi [ İbrahim Alaattin (Gövsa), Yeni Türk Lugatı (1930) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

İngilizce porno sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce pornography "fahişeliğe ilişkin yazı veya yayın [esk.], müstehcen yayın" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Eski Yunanca pórnē πόρνη z "fahişe" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca pérnēmi πέρνημι z "satmak, özellikle köle satmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-nə- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-5 "ödemek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için para, +grafi maddelerine bakınız.

Ek Bilgi

“Polis memuru” anlamı Türkçeye özgüdür.

Etiketler: Alıntı, İngilizce , kısaltma, Türeme, Antik Yunanca, Ses evrimi, Hintavrupa Anadili kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play