Periyod

Fr période dönem, devre EYun períodos περίοδος bir şeyin etrafını dönme, döngü, dönüm, (mec.) zaman döngüsü, dönem EYun peri+ ʰodós ὁδός yol  odo+

Tarihte En Eski Kaynak

periodik "dönemsel" [ c (1930) : İktisadi hayatta iflâslar, moratoryomlar periodik, fakat tabii hadiselerdir. ]
periyot "elektrikte alternasyon hızı" [ c (1933) : 220/380 volt 50 periyot trifaze bir motöre merbut bulunacaktır. ]
period "çağ, tarihî evre" [ c (1936) : ifade ettikleri period itibarile şimdiye kadar bulunan mozaiklerin fevkinde bir değer arzetmektedir ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca période "dönem, devre" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca períodos περίοδος z "bir şeyin etrafını dönme, döngü, dönüm, (mec.) zaman döngüsü, dönem" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰodós ὁδός z "yol" sözcüğünden peri+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için odo+ maddesine bakınız.

Benzer Kelimeler

Etiketler: Alıntı, Fransızca , Antik Yunanca, Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play