Odeon

EYun oideîon οιδεῖον konser salonu, küçük tiyatro EYun oidē οιδή şarkı +ion EYun oidéō οιδέω şarkı söylemek, terennüm etmek << HAvr *əweid- söylemek

Tarihte En Eski Kaynak

[ Mehmet Bahaettin, Yeni Türkçe Lugat (1924) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Yunanca oideîon οιδεῖον z "konser salonu, küçük tiyatro" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca oidē οιδή z "şarkı" sözcüğünden +ion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca oidéō οιδέω z "şarkı söylemek, terennüm etmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *əweid- "söylemek" biçiminden evrilmiştir.

Etiketler: Alıntı, Antik Yunanca, Türeme, Ses evrimi, Hintavrupa Anadili kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play