Krematoryum

İng crematorium ölü yakma fırını Lat crematorium yakma yeri Lat cremare yakmak << HAvr *krem- a.a. HAvr *ker-4 ateş  karbon

Tarihte En Eski Kaynak

[ Mehmet Bahaettin, Yeni Türkçe Lugat (1924) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

İngilizce crematorium "ölü yakma fırını" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince crematorium "yakma yeri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cremare "yakmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *krem- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ker-4 "ateş" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için karbon maddesine bakınız.

Ek Bilgi

Anadolu ağızlarında yaygın olan köğ telaffuzu Ermeniceden alıntıya işarettir. Ermenice sözcük kom (tüzel kişiliği olmayan tarımsal yerleşim, çiftlik) ve avan (çarşısı olan kasaba) zıddıdır. Farsça kūy (aynı anlamda) Türkçeden alıntıdır. || Sözcüğün nihai kaynağı hakkında karş. Martirossian 200-202. Urartuca kaynaklarda görülen ueli (güruh, ordu birliği) muhtemelen Ermenicedir. Önseste w > g > k ve genel olarak l > ġ evrimleri Ermenicede standarttır.

Etiketler: Alıntı, İngilizce , Klasik Latince, Türeme, Ses evrimi, Hintavrupa Anadili , Aynı anlamda kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play