Keş

Fa kaş كش çeken Fa/OFa kaşīdan كشيدن çekmek Ave karş- a.a. Sans krş-, karşa कर्ष çekmek, sürmek

Tarihte En Eski Kaynak

keş "çeken (özellikle bileşiklerde)" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]
kemankeş "yay çeken, okçu" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]
cefakeş "çile çeken" [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]
keş "argoda esrar veya afyon çeken, (mec.) aptal" [ Mehmet Bahaettin, Yeni Türkçe Lugat (1924) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Farsça kaş كش z "çeken" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) kaşīdan كشيدن z "çekmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen karş- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe krş-, karşa कर्ष z "çekmek, sürmek" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Ek Bilgi

Türkçe bileşiklerde "çeken" anlamıyla kullanılır. Argoda bağımsız sözcük olarak kullanımı esrarkeş ve afyonkeş sözcüklerinden kısaltmadır.

Etiketler: Alıntı, Yeni Farsça, Türeme, Eşkökenlilik, Avesta, Aynı anlamda, Sanskritçe kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play