Kart(Yan anlam)

Fr carte a.a., pafta, harita İt carta kâğıt << Lat charta a.a. EYun χártēs χάρτης kesilmiş papirüs tabakası ~? Mıs

Tarihte En Eski Kaynak

χartiya "aynı anlamda" [ Evliya Çelebi, Seyahatname (1680 yılından önce) : bir oyun vardır, kâfiristanda ana xartiya derler, yetmiş seksen adet çarkûşe münakkaş kâğıtlardır. ]
χarti "iskambil kâğıdı" [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco (1533) ]
karta "dikdörtgen kesilmiş karton parçası" [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]
kartpostal "[Fr carte postale] posta kartı" [ Ahmet Rasim, Şehir Mektupları (1899) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca carte "a.a., pafta, harita" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca carta "kâğıt" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen charta sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca χártēs χάρτης z "kesilmiş papirüs tabakası" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Mısır dilinde bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

Ek Bilgi

16. yy"dan önce Yunancadan Türkçeye alınmış olan sözcük, daha sonra Fransızca etkisiyle telaffuz değişimine uğramış görünmektedir. Karş. Yeni Yunanca χάρτι, çoğ. χαρτιά (aynı anlamda).

Etiketler: Alıntı, Fransızca , İtalyanca , Ses evrimi, Klasik Latince, Aynı anlamda, Antik Yunanca, Eski Mısır dili kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play