Karamık

ETü kara +AmUk  kara

Tarihte En Eski Kaynak

karamuk "buğday tarlalarında biten zararlı bir bitki, agrostemma" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]
"bir hayvan hastalığı" [ TDK, Tarama Sözlüğü (1500 yılından önce) ]
karamık "koyu renk meyveli bir tür çalı, berberis" [ TDK, Tarama Sözlüğü (1600 yılından önce) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe kara sözcüğünden +AmUk sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kara maddesine bakınız.

Ek Bilgi

Hastalık adları yapan +AmUk ekiyle (karş. kızamuk). Üçüncü anlamında muhtemelen tanecik isimleri yapan Eski Türkçe +mUk eki (karş. çıtlamuk) sözkonusudur.

Etiketler: Türeme, Eski Türkçe kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play