Karamık - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Karamık Kelime Kökeni

ETü kara +AmUk  kara

Tarihte En Eski Kaynak

karamuk "buğday tarlalarında biten zararlı bir bitki, agrostemma" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]
"bir hayvan hastalığı" [ TDK, Tarama Sözlüğü (1500 yılından önce) ]
karamık "koyu renk meyveli bir tür çalı, berberis" [ TDK, Tarama Sözlüğü (1600 yılından önce) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe kara sözcüğünden +AmUk sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kara maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Hastalık adları yapan +AmUk ekiyle (karş. kızamuk). Üçüncü anlamında muhtemelen tanecik isimleri yapan Eski Türkçe +mUk eki (karş. çıtlamuk) sözkonusudur.

Etiketler: Türeme, Eski Türkçe, bkz: Türkçe ekler kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.