Karakter - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Karakter Kelime Kökeni

Fr caractère 1. huy, tabiat, kişilik, 2. romanda şahsiyet EYun χaraktēr χαρακτηρ metale kazılmış damga, mühür, kimlik EYun χarássō χαράσσω oymak, hakketmek << HAvr *gherək- HAvr *gher-4 kazmak, oymak, çizmek

Tarihte En Eski Kaynak

karakter [ Mehmet Bahaettin, Yeni Türkçe Lugat (1924) ]
karakteristik [ c (1931) : alelekser kullanılan ecnebi ıstılahların kısmı küllisinin lisanımızda mukabili vardır (...) Misal: Karakteristik: kendine mahsus ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca caractère "1. huy, tabiat, kişilik, 2. romanda şahsiyet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca χaraktēr χαρακτηρ z "metale kazılmış damga, mühür, kimlik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca χarássō χαράσσω z "oymak, hakketmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gherək- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gher-4 "kazmak, oymak, çizmek" kökünden türetilmiştir.

Ek Açıklamalar

Arapça ˁarbana (kaparo vermek) ve ˁarabū%in (kaparo) Aramiceden alıntıdır.

Etiketler: Fransızca, Antik Yunanca, Türeme, Antik Yunanca, Ses evrimi, Hintavrupa Anadili, Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.