Kalbur

Ar ġirbāl/ġirbīl غربال/غربيل [#ġrbl] elek Lat crībrum a.a. Lat cernere, crē- seçmek, elemek  kriter

Tarihte En Eski Kaynak

ğalbır [ Mukaddimetü'l-Edeb (1300 yılından önce) ]
ğırbal [ Saraylı Seyf, Gülistan Tercümesi (1391) ]
ğırbil/ğılbar/ḳalbır [ Meninski, Thesaurus (1680) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Arapça ġrbl kökünden gelen ġirbāl veya ġirbīl غربال/غربيل z "elek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Latince aynı anlama gelen crībrum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cernere, crē- "seçmek, elemek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kriter maddesine bakınız.

Ek Bilgi

Arapça sözcükte /r/ dissimilasyonu, Türkçede ise metatez görülür.

Etiketler: Alıntı, Arapça, Klasik Latince, Aynı anlamda, Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır. Kalbur ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play