İncil

Ar incīl إنجيل Kuran"a göre Hıristiyan dininin kutsal kitabı Eth wangīl Yeni Ahit (Aram ˀengīliyun a.a. ) EYun euangēlion ευαγγηλιον 1. iyi haberci, müjdeci, 2. a.a. § EYun εῦ iyi, hayırlı EYun ángēlos άγγηλος ulak, haberci (EYun ángaros/angérios a.a. Akad aggaru kraliyet hizmetkârı, ulak )  eu+, ecir

Tarihte En Eski Kaynak

[ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn (1387) : takı İncil indirdi İsi'ge ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Arapça incīl إنجيل z "Kuran"a göre Hıristiyan dininin kutsal kitabı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Habeşçe (Ge"ez) wangīl "Yeni Ahit" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ˀengīliyun sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Aramice/Süryanice sözcük Eski Yunanca euangēlion ευαγγηλιον z "1. iyi haberci, müjdeci, 2. a.a." sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca εῦ z "iyi, hayırlı" ve Eski Yunanca ángēlos άγγηλος z "ulak, haberci" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ángaros veya angérios sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük Akatça aggaru "kraliyet hizmetkârı, ulak" sözcüğünden alıntıdır. ) Daha fazla bilgi için eu+, ecir maddelerine bakınız.

Ek Bilgi

Nöldeke NB 47 Yunanca sözcüğün Habeşçe wangīl biçiminden Arapçaya alındığını inandırıcı şekilde savunur. Aynı istikamette Arthur Jeffery, The Foreign Vocabulary of the Qur"an 71-72. || Fransızca evangile, İngilizce evangel- (aynı anlamda) biçimleri Latince yoluyla Yunancadan alınmıştır. || Homeros"tan itibaren kaydedilen άγγηλος (ulak, haberci), Herodotos"ta "Pers kralının ücretli posta tatarı" anlamında geçen άγγαρος (ulak, haberci) sözcüğünün formel eşdeğeridir. Hesykhios αγγέιρος (aynı anlamda) biçimini kullanır. Karş. angarya

Kelime Telaffuzu

İncil kelimesiniz telaffuz edilişini Telaffuz sözlüğünden dinleyebilirsiniz, İncil nasıl telaffuz edilir? Öğrenmek ve dinlemek için oynat ikonuna basın.

Bu kelime telaffuzunu TRT Telaffuz sözlüğü sağlamaktadır.

Etiketler: Alıntı, Arapça, Eski Kilise Habeşçesi, Eşkökenlilik, Aramice ve Süryanice, Aynı anlamda, Antik Yunanca, Bileşik kelime, Bileşik kelimenin devamı, Akatça kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play