Gonca

Fa ġunçe غنچه tomurcuk Fa ġuncīdan غنجىدن toparlamak, top haline getirmek, bohça etmek

Tarihte En Eski Kaynak

ġunçe [ Danişmend-Name (1360) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Farsça ġunçe غنچه z "tomurcuk" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ġuncīdan غنجىدن z "toparlamak, top haline getirmek, bohça etmek" fiilinden türetilmiştir.

Ek Bilgi

Modern anlamı giriş kelimesinden kontaminasyon yoluyla türemiş olmalıdır. "Sığınak" anlamı 1940"lara dek egemen görünür.

Etiketler: Alıntı, Yeni Farsça, Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play