Estetik

Fr ésthetique güzelliğe ilişkin [sıf.], güzellik teorisi [ad] Alm aesthetisch a.a. 1750, A. T. Baumgarten, Alman filozof. EYun aisthētá αισθητά [n. çoğ.] duyu organlarıyla algılanabilen şeyler, görülenler +ikos EYun aisthánō αισθάνω algılamak, duymak, duyumsamak << HAvr *awis-dhyo- duyu-verme, kulak koyma HAvr *au-4 duymak

Tarihte En Eski Kaynak

"güzellik duyusu veya teorisi" [ Ahmet Rasim, Şehir Mektupları (1899) : Estetik nedir bilir misiniz? Hayır, değil mi? İhtimal ki nasıl okunur onu da bilmezsiniz. ]
"güzelleştirici tıbbi müdahale" [ c (1937) : Birinci sınıf operatör Dr. Cafer Tayyar: (...) Kadın, erkek ameliyatları, estetik - yüz, meme, karın buruşuklukları ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca ésthetique "güzelliğe ilişkin [sıf.], güzellik teorisi [ad]" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen aesthetisch sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1750, A. T. Baumgarten, Alman filozof.) Bu sözcük Eski Yunanca aisthētá αισθητά z "duyu organlarıyla algılanabilen şeyler, görülenler" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca aisthánō αισθάνω z "algılamak, duymak, duyumsamak" fiilinin nötr hal çoğuludur. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *awis-dhyo- "duyu-verme, kulak koyma" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *au-4 "duymak" kökünden türetilmiştir.

Ek Bilgi

Aynı HAvr kökünden Latince audire (duymak), Avesta (Zend) dilinde āviş (algılanan, belli).

Etiketler: Alıntı, Fransızca , Almanca , Aynı anlamda, İlk kullanım, Türeme, Antik Yunanca, Ses evrimi, Hintavrupa Anadili kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play