Encam

Fa ancām أنجام son, bitim, nihayet << OFa hancām a.a. OFa hancāftan, hancām- sona erdirmek, bitirmek, tamamlamak Ave han-cāma- bir araya geliş, sona eriş  encümen

Tarihte En Eski Kaynak

[ Meninski, Thesaurus (1680) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Farsça ancām أنجام z "son, bitim, nihayet" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen hancām sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) hancāftan, hancām- "sona erdirmek, bitirmek, tamamlamak" fiilinden türetilmiştir. Orta Farsça fiil Avesta (Zend) dilinde han-cāma- "bir araya geliş, sona eriş" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için encümen maddesine bakınız.

Ek Bilgi

Özgün biçim ejdehā olduğu halde, <+>hā hecesinin Farsça çoğul eki olduğu varsayımıyla ejder biçimi türetilmiştir. Sonradan beliren /r/ ara sesinin kaynağı anlaşılamadı.

Kelime Telaffuzu

Encam kelimesiniz telaffuz edilişini Telaffuz sözlüğünden dinleyebilirsiniz, Encam nasıl telaffuz edilir? Öğrenmek ve dinlemek için oynat ikonuna basın.

Bu kelime telaffuzunu TRT Telaffuz sözlüğü sağlamaktadır.

Benzer Kelimeler

Etiketler: Alıntı, Yeni Farsça, Ses evrimi, Orta Farsça, Aynı anlamda, Türeme, Eşkökenlilik, Avesta kategori veya etiketlerine bağlıdır. Encam ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play