Derma+

Fr/İng +derme/dermato+ +deri EYun dérma δέρμα deri, cilt EYun derō δερω soymak, derisini yüzmek, yırtmak +ma << HAvr *der-2 yarmak, yırtmak, soymak

Tarihte En Eski Kaynak

dermatoloji "deri hastalıkları uzmanlığı" [ c (1931) : Türk Dermatoloji Cemiyeti reisi doktor Talat ]
hipodermik "[Fr hypodérmique] deri altı" [ c (1936) : profesör Frugoni, hipodermik enjeksiyonlar ile nihayet bu baygınlığı izale edebilmiştir. ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen +derme veya dermato+ "deri" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca dérma δέρμα z "deri, cilt" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca derō δερω z "soymak, derisini yüzmek, yırtmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *der-2 "yarmak, yırtmak, soymak" biçiminden evrilmiştir.

Ek Bilgi

Yunanca sözcük Sanskritçe dáru, Farsça dar (ağaç), Latince ura mater (ağaç gövdesi), İngilizce tree (ağaç), Eski Slavca druva (aynı anlamda) ile aynı kökten gelir. Reduplikasyon yoluyla fiil kökünden isim türetme Arkaik Yunancanın tipik özelliklerindendir.

Benzer Kelimeler

Etiketler: Alıntı, Fransızca ve İngilizce , Antik Yunanca, Türeme, Ses evrimi, Hintavrupa Anadili kategori veya etiketlerine bağlıdır. Derma+ ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play