Deontoloji

Fr déontologie İng deontology ahlaki görevler kuramı EYun deon, deont- δεον görev, ödev (<< HAvr *deu- yapmak, ifa etmek, bir görevi yerine getirmek )  +loji

Tarihte En Eski Kaynak

[ m (1958) : Güzel bir deontoloji örneği: Bebeğimin doğumunda nazik ve hazık alâkasını cömertçe banleden ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca déontologie veya İngilizce deontology "ahlaki görevler kuramı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca deon, deont- δεον z "görev, ödev " sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *deu- "yapmak, ifa etmek, bir görevi yerine getirmek " biçiminden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için +loji maddesine bakınız.

Ek Bilgi

Yunanca sözcük Sanskritçe dáru, Farsça dar (ağaç), Latince ura mater (ağaç gövdesi), İngilizce tree (ağaç), Eski Slavca druva (aynı anlamda) ile aynı kökten gelir. Reduplikasyon yoluyla fiil kökünden isim türetme Arkaik Yunancanın tipik özelliklerindendir.

Etiketler: Alıntı, Fransızca , İngilizce , Türeme, Antik Yunanca, Ses evrimi, Hintavrupa Anadili kategori veya etiketlerine bağlıdır. Deontoloji ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play