Düzen - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Düzen Kelime Kökeni

düz- +In  düz-

Tarihte En Eski Kaynak

tüzenlik/tüzülük "tertip, intizam" [ Tuhfetu'z Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye (1425) ]
tüzün "aynı anlamda" [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental (1500 yılından önce) ]
düzen/düzenlik "aynı anlamda" [ F (1451) ]
düzenlemek [ c (1935) : hava filolarımızı da en son hava araçlariyle düzenlemekten geri kalmadı. (Atatürk) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Türkçe düz- fiilinden +In sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için düz- maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Etken ortaç eki olan +An veya zarf eki olan +An düşünülemez. Özgün biçim eğer tüzün ise ekteki ses değişimi açıklanmaya muhtaçtır.

Etiketler: Türeme, her çeşit Türkçe, bkz: Türkçe ekler kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.