Ceberrut

Ar cabarūt جبروت azamet, celal, olağanüstü büyük güç Aram gebrūtā גברותא güç, iktidar, özellikle tanrının gücü Aram #gbr גבר kabarma, güç gösterme  cebir

Tarihte En Eski Kaynak

ceberūt "Tanrının her şeyden üstün olan gücü" [ Sinan Paşa, Tazarrûname (1482) ]
ceberūt "kibir, azamet taslama ("Allaha mahsus olup insana yakışmadığı içün ibad hakkında ancak zem maksadiyle kullanılır")" [ Kamus-ı Türki (1900) ]
ceberūt "merhametsiz, zorba (sıfat)" [ c (1932) : Erkekler asırların nasırlandırdığı bir ceberut ve inat ile cinsi latifi, siyasiyat meydanından (...) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Arapça cabarūt جبروت z "azamet, celal, olağanüstü büyük güç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice gebrūtā גברותא z "güç, iktidar, özellikle tanrının gücü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #gbr גבר z "kabarma, güç gösterme" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için cebir maddesine bakınız.

Ek Bilgi

Sıfat olarak kullanımı 20. yy"da türemiştir. Jeminasyon da yakın dönemin ürünü olmalıdır.

Etiketler: Alıntı, Arapça, Aramice ve Süryanice, Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play