Begüm - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Begüm Kelime Kökeni

Hind/Urdu begum kraliçe, prenses, soylu kadın ÇTü begüm soylu kadınlara hitap tarzı ETü beg bey +Um  bey

Tarihte En Eski Kaynak

"Hindistan'da soylu kadınlara hitap tarzı" [ c (1934) : Hindistanda Rampur eyaleti hükümdarı Navab Rıza Ali Han, refikası Begüm, başvekil Abdüssamet ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Modern Hintçe ve Urduca begum "kraliçe, prenses, soylu kadın" sözcüğünden alıntıdır. Hintçe sözcük Çağatay Türkçesinde begüm "soylu kadınlara hitap tarzı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Türkçe beg "bey" sözcüğünden +Um sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bey maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Hanım sözcüğüyle paralel yapıdadır. Türkçe kökenli sözcük TTü modern dönemde Hindistan'dan ithal edilmiştir.

Etiketler: Modern Hindi ve Urduca, Çağatay Türkçesi, Türeme, Eski Türkçe, bkz: Türkçe ekler kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.