Bağdaş - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Bağdaş Kelime Kökeni

ETü bağda- +Iş <? ETü *bağıt +A-  bağ1

Tarihte En Eski Kaynak

bağdamak "sarmalamak, çelmelemek, güreşte sarmaya almak" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]
bağdaş "bacaklarını kavuşturarak oturma" [ Tuhfetu'z Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye (1425) ]
bağdaşmak "imtizaç etmek" [ Osmanıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu (1935) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe bağda- fiilinden +Iş sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bağıt sözcüğünden +A- sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için bağ1 maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Yeni Türkçe bağdaşmak fiili Eski Türkçe fiilden +Iş- işteşlik ekiyle türetilmiştir.

Etiketler: Türeme, Eski Türkçe, bkz: Türkçe ekler, Türeme, Eski Türkçe, bkz: Yabancı ekler kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.