Bütün - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Bütün Kelime Kökeni

ETü büt- bitmek +In2  bit-

Tarihte En Eski Kaynak

bütün "tam, bitmiş olarak (zarf ve sıfat)" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe büt- "bitmek" fiilinden +In2 sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bit- maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

ETü fiile eklenen +çUk eki mevcut değildir. Benzer birkaç örnekte +gUç ekinin metatezle +çUg biçimini aldığını Erdal OTWF-I.357-359'da gösterir.

Etiketler: Türeme, Eski Türkçe, bkz: Türkçe ekler kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.