Asena

ETü aşina Göktürk hükümdarlarının hanedan adı Sogd ağşēna/ağsīnag mavi veya yeşil Saka aşşeina mavi, koyu mavi Ave aχşaēna karanlık, koyu renk Ave an+ χşaēta ışık, ışıma

Tarihte En Eski Kaynak

[ Kutadgu Bilig (1070) : takı ma negü erse arzu tilek ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe aşina "Göktürk hükümdarlarının hanedan adı" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Soğdca ağşēna veya ağsīnag "mavi veya yeşil" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hotan Saka dilinde aşşeina "mavi, koyu mavi" sözcüğü ile eş kökenlidir. Sakaca sözcük Avesta (Zend) dilinde aχşaēna "karanlık, koyu renk" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde χşaēta "ışık, ışıma" sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir.

Ek Bilgi

Christian Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch 51, 541, Bailey 26. 6. yy"a ait Çince kaynaklarda a-şi-na 阿史那 ve 7. yy"a ait Bugut yazıtında Soğdca aχşīna biçimleri görülür. Türkçe adı Gök-türk olan hanedanın İrani bir dildeki adıdır. Dişi kurt simgesiyle özdeşleştirilmesi modern milliyetçi edebiyatın mahsulüdür.

Benzer Kelimeler

Etiketler: Alıntı, Eski Türkçe, Soğdca, Eşkökenlilik, Hotan Sakacası, Avesta, Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır. Asena ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play