Aproksimal

Fr/İng approximal yakınsak, yaklaşık Lat approximare bir şeye yaklaşmak, yanaşmak Lat ad+ proximare yaklaşmak Lat proximus [sup.] en yakın, daha yakın Lat prope yakın << HAvr *pro-kʷe- a.a.  pro+<sup

Tarihte En Eski Kaynak

[ Özön, Türkçe-Yabancı Kelimeler Sözlüğü (1961) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca ve İngilizce approximal "yakınsak, yaklaşık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince approximare "bir şeye yaklaşmak, yanaşmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince proximare "yaklaşmak" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince proximus "en yakın, daha yakın" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince prope "yakın" sözcüğünün abartı (superlative) halidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pro-kʷe- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için pro+<sup maddesine bakınız.

Ek Bilgi

Latincede p > k(s) evrimi için E&M 954.

Etiketler: Alıntı, Fransızca ve İngilizce , Türeme, Klasik Latince, abartma, Ses evrimi, Hintavrupa Anadili , Aynı anlamda kategori veya etiketlerine bağlıdır. Aproksimal ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play