Abartma Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Abartma Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Abartma kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Fransızca fanfare "gürültülü bando müziği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca fanfaronnade "şatafat, pahalı ve gürültülü gösteriş" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İspanyolca fanfarrón "şatafat meraklısı, gösterişçi kimse" sözcüğünden türetilmiştir. İspanyolca sözcük Arapça farfarat فرفرة z "(hayvan, özellikle tavus kuşu) tüylerini kabartma" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük Arapça farfara فرفر z "tüylerini kabarttı" fiilinin masdarıdır.
Arapça frṭ kökünden gelen ifrāṭ إفراط z "makul olan sınırı aşma, azma, abartma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraṭa فرط z "öncü idi, ileri gitti" fiilinin ifˁāl vezni (IV) masdarıdır.
Arapça blġ kökünden gelen mubālaġat مبالغة z "belagat gösterme, abartma, retorik" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için belagat maddesine bakınız.
Farsça bihişt بهشت z "cennet" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen vahişt sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde vahişta- "1. en iyi, 2. Zerdüşt inancında erdemli yaşamın hedefi" sözcüğünden alıntıdır. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde vahya- "iyi, güzel" sözcüğünün abartı (superlative) halidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bhad-yo- sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca ve İngilizce approximal "yakınsak, yaklaşık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince approximare "bir şeye yaklaşmak, yanaşmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince proximare "yaklaşmak" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince proximus "en yakın, daha yakın" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince prope "yakın" sözcüğünün abartı (superlative) halidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pro-kʷe- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için pro+2 maddesine bakınız.
Fransızca brocart "kabartma işlemeli ipek kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca broccato "kabartmalı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca broccare "kabarmak [esk.]" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca exagérer "abartmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince exaggerare "yığmak, biriktirmek, büyütmek" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince agger "yığın, küme" sözcüğünden ex+ önekiyle türetilmiştir.
Fransızca extrême "aşırı, uç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince extremus "en dış, en dışarıda" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince exter "dış" sözcüğünün abartı (superlative) halidir. Daha fazla bilgi için ekstra maddesine bakınız.
Fransızca intensif "yoğun" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince intendere, intens- "germek, zorlamak, abartmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tansiyon maddesine bakınız.
Fransızca intime "mahrem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince intimus "en dahili, en içerideki" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *en-ter-mo- "en içerideki" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *en "iç" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için in+1 maddesine bakınız.
Fransızca gaufré "göz göz kabartma baskılı kâğıt veya kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca gaufre "arı peteği, kâğıt helva" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gofret maddesine bakınız.
Fransızca pessimiste "kötümser, bedbin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince pessimus "en kötü" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arkaik Latince yazılı örneği bulunmayan *ped-samos sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için pejoratif maddesine bakınız.
Fransızca relief "kabartma heykel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen relievo sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince relevare "yukarı kaldırmak, yükseltmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince levare "kaldırmak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için levanten maddesine bakınız.
Fransızca ultimatum "pazarlıkta son teklif" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince ultimatum "en son şey" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ultimus "son, en öte" sözcüğünün nötr halidir. Latince sözcük Latince uls, ult- "öte" sözcüğünün abartı (superlative) halidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ol-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *al "öte, diğer" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ültra maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce ultra "öte (edat), aşırı (ad)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince ultra "öte, aşırı (edat)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ol-tero- "en-başka" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *al-1 "başka, diğer" sözcüğünün abartı (superlative) halidir. Daha fazla bilgi için alternatif maddesine bakınız.
Yeni Yunanca súma σούμα z "damıtılmış alkol, anasonsuz rakı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince summa "en üstte kalanlar" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince summus "en yüksek, üst" sözcüğünün nötr hal çoğuludur. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sup-mo- kökünden türetilmiştir. Bu kök Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)uper "üst, yukarı" sözcüğünün abartı (superlative) halidir. Daha fazla bilgi için super+ maddesine bakınız.
İngilizce poker "bir iskambil oyunu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Almanca pochspiel "palavra atma oyunu" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Almanca pochen "abartmak, böbürlenmek" fiilinden türetilmiştir.
Latince minimum "en küçük şey, en küçük sayı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince minimus "en küçük" sözcüğünün nötr halidir. Bu sözcük Latince minu- "küçük" sözcüğünün abartı (superlative) halidir. Daha fazla bilgi için mini1 maddesine bakınız.
Eski Türkçe sözcük, Ad halinde Abartma anlamına gelir. Eski Türkçe dilinden alınan ked kelimesi Pekiştirme bildiren bir edat anlamındadır.

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.