Akis

Ar ˁaks عكس [#ˁks msd.] 1. yansıma, tepki, 2. bir şeyin tersi Ar ˁakasa عكس yansıdı, tersine döndü

Tarihte En Eski Kaynak

aks [ Aşık Paşa, Garib-name (1330) ]
ˁaksi "tersi" [ Tezkiret-ül Evliya (1341) : revā olur kim ulu suret kiçi olur, bunun ˁaksi dakı reva ola ]
ˁaksine "tersine" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]
bilakis "tersine (Ar bi-l-ˁaks)"
ˁaks-i ṣadā "ses yansıması, yankı" [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]
ˁaksü-l ˁamel "karşı eylem, aksülamel (Fr réaction karşılığı)" [ Kamus-ı Türki (1900) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Arapça ˁks kökünden gelen ˁaks عكس z "1. yansıma, tepki, 2. bir şeyin tersi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁakasa عكس z "yansıdı, tersine döndü" fiilinin masdarıdır.

Ek Bilgi

Aksi, ˁaks adından Türkçe iyelik ekiyle türetilmiş sıfattır.

Kelime Telaffuzu

Akis kelimesiniz telaffuz edilişini Telaffuz sözlüğünden dinleyebilirsiniz, Akis nasıl telaffuz edilir? Öğrenmek ve dinlemek için oynat ikonuna basın.

Bu kelime telaffuzunu TRT Telaffuz sözlüğü sağlamaktadır.

Benzer Kelimeler

Etiketler: Alıntı, Arapça, Arapça masdar, Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır. Akis ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play