+graf

Fr +graphe İng +graph/grapho+ 1. yazı, kayıt (fiil adı), 2. yazan, çizen, kaydeden (fail) EYun graphē γραφή sivri bir uçla hakketme, çizim, yazım EYun gráphō γράφω 1. sivri bir uçla çizmek, hakketmek, kazımak, 2. yazmak << HAvr *grbh- HAvr *gerbh- çizmek, kazımak

Tarihte En Eski Kaynak

kön "tabaklanmış deri" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca +graphe veya İngilizce +graph veya grapho+ "1. yazı, kayıt (fiil adı), 2. yazan, çizen, kaydeden (fail)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca graphē γραφή z "sivri bir uçla hakketme, çizim, yazım" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca gráphō γράφω z "1. sivri bir uçla çizmek, hakketmek, kazımak, 2. yazmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *grbh- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gerbh- "çizmek, kazımak" kökünden türetilmiştir.

Ek Bilgi

Aynı kökten Eski Yunanca grámma (harf, yazı), İngilizce to carve, Almanca graben, Fransızca graver (kazımak, hakketmek). Sivri uçla çentmek ve yazı yazmak arasındaki anlam bağlantısı Türkçe çiz- fiilinde ve Arapça ḥarf sözcüğünde mevcuttur.

Etiketler: Alıntı, Fransızca , İngilizce , Antik Yunanca, Türeme, Ses evrimi, Hintavrupa Anadili kategori veya etiketlerine bağlıdır. +graf ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play