+ber

Fa +bar/+var بر/ور +getiren, taşıyan, ürün veren Fa burdan, bar- بردن, بر getirmek, taşımak, ürün vermek, dünyaya getirmek, doğurmak << EFa bar- a.a. (Ave baraiti a.a. Sans bhárati a.a. ) << HAvr *bher-1 a.a.

Tarihte En Eski Kaynak

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Farsça bar veya bar- "1. üzere, üzeri (edat), ismin de hali, 2. yukarı doğru hareket bildiren fiil öneki" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça upari- sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde upairi- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)uper- "üze, üst (edat)" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için super+ maddesine bakınız.

Ek Bilgi

Modern Farsçada fiil öneki olarak işlek değildir. ● Sanskritçe upara-, Eski Yunanca hyper, Latince super, Almanca über, İngilizce over biçimleriyle eşdeğerdir. Kürtçe eşdeğeri ber şeklinde yazılır.

Etiketler: Alıntı, Yeni Farsça, Türeme, Ses evrimi, Eski Farsça , Aynı anlamda, Eşkökenlilik, Avesta, Sanskritçe, Hintavrupa Anadili kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play