çeşit - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

çeşit Kelime Kökeni

Fa çaşīde چشيده tadılmış, tadılan, tadan Fa çaşīdan, çāş- چشيدن, چاش tatmak Ave çāş- a.a. << HAvr *geus- tatmak, seçmek

Tarihte En Eski Kaynak

çeşide "tadılmış, tadılan, tadan" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]
çeşid/çeşin "nümune, mostra, satılan bir malın örneği" [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Farsça çaşīde چشيده z "tadılmış, tadılan, tadan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça çaşīdan, çāş- چشيدن, چاش z "tatmak " fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen çāş- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *geus- "tatmak, seçmek" biçiminden evrilmiştir.

Ek Açıklamalar

Aynı kökten Latince gustare, Eski Yunanca geúō (tatmak, tad almak).

Etiketler: Yeni Farsça, Türeme, Yeni Farsça, Eşkökenlilik, Avesta, Ses evrimi kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.