Zıpkın - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Zıpkın Kelime Kökeni

~? Moğ sibegen uzun sırık, kayığı itmeye yarayan uzun kürek Moğ sibe- delmek, sivri bir şey sokmak  sivri

Tarihte En Eski Kaynak

sıpkın/sıpkun "sivri ucu ve ucuna yakın çengeli bulunan eski savaş aleti, mızrak" [ Ebu Hayyan, Kitabü-l İdrak (1312) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Moğolca sibegen "uzun sırık, kayığı itmeye yarayan uzun kürek" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Moğolca sözcük Moğolca sibe- "delmek, sivri bir şey sokmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sivri maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Sözcüğün nihai kökeni muhtemelen Türkçe olmakla birlikte, Türkiye Türkçesine Moğol istilaları döneminde Moğolcadan alınmıştır. Modern döneme dek anlamı "göçebe Yörük ve Türkmenlerde büyük aşiret, aşiretler birliği" idi. Yeni Türkçe sözcük Atatürk'ün direktifleriyle 28 Eylül 1934'ten itibaren her gün gazetelerde yoğun olarak kullanılmıştır. || 1973'ten itibaren Bület Ecevit'e yakın kalemler (özellikle Ali Gevgilili) tarafından "milliyetçi" anlamında kullanılan ulusalcı söcüğü, 1995'ten sonra Mümtaz Soysal ve Doğu Perinçek'in öncülük ettiği bir siyasi akımın adı oldu.

Etiketler: Moğolca, Türeme, Moğolca kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.