Yok - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Yok Kelime Kökeni

<< ETü yok ATü *yoβ- bitmek, yokolmak +Ik

Tarihte En Eski Kaynak

yōk "aynı anlamda" [ Orhun Yazıtları (735) : Ol süg anda yok kıldım [o orduyu orada yok ettim] ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe yok sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yoβ- "bitmek, yokolmak" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir.

Ek Açıklamalar

Eski Türkçe yōd- (bitirmek, yoketmek, imha etmek - Uy, Kaş) fiili mevcuttur. Anadolu ağızlarında halen aynı anlamda yoy- kullanılır. +It- geçişli ekini içeren bu fiil, kaydedilmemiş bir *yō- veya *yoβ- kökünü düşündürür. Moğolca cobkura- (yok olmak) biçimi, ikinci olasılığı destekler.

Etiketler: Ses evrimi, Eski Türkçe, Türeme, Ana Türkçe veya Proto-Türkçe kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.