Yassı - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Yassı Kelime Kökeni

ETü yaz-/yas- açmak, gevşetmek +I ● Uy, Kaş  yay-

Tarihte En Eski Kaynak

yazı "ezik, çözülmüş" [ Uygurca yazıtlar (800 yılından önce) ]
yası "yassı, basılmış" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]
yassı [ Kitab-ı Mecmu-ı Tercüman-ı Türkî (1343) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe yaz- veya yas- "açmak, gevşetmek" fiilinden +I sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için yay- maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Anlamca bağlantılı olduğu yargı ve yarış gibi, "kesmek, karar vermek, decide" anlamında yar- fiilinden türemiş olması gerekir. EDPT 966, Erdal 462 açıklamaları tatmin edici değildir. || Moğolca carliğ (ferman) Türkçeden alıntıdır.

Etiketler: Türeme, Eski Türkçe, bkz: Türkçe ekler, İlk kullanım kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.