Yargı

<< ETü yarğu <? ETü yar- kesmek, karar vermek +gU  yar-

Tarihte En Eski Kaynak

yargu "karar, hüküm" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]
yargı "fasl-ı dava" [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]
yargıç "hakim" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı (1945) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe yarğu sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yar- "kesmek, karar vermek" fiilinden +gU sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için yar- maddesine bakınız.

Ek Bilgi

Anlam evrimi için karş. Latince decidere (1. yarmak, bıçakla vurup ayırmak, 2. hüküm vermek); #psq (yarmak) > pisāq (karar, hüküm). Moğolca cargu (yargı, mahkeme) Türkçeden alıntıdır. || Yeni Türkçe yargıç sözcüğünde +Iç ekinin işlevi belirsizdir. Belki yargı adının kökü olduğu varsayılan Eski Türkçe yar- fiilinden türev yapılmıştır.

Etiketler: Ses evrimi, Eski Türkçe, Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır. Yargı ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play