Yarak - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Yarak Kelime Kökeni

ETü yara- +Ik  yara-

Tarihte En Eski Kaynak

yarak "gereç, donanım, alet, silah" [ Orhun Yazıtları (735) ]
yaraklanmak "silahlanmak" [ F (1451) : Kārvan halkı hem yaraklandılar, atlandılar, karşu durdılar, muhkem ceng étdiler ]
yarak "alet-i tenasül" [ Kamus-ı Türki (1900) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe yara- fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için yara- maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Moğolca carag (gereç, alet) Türkçeden alıntıdır. Modern anlamı 18. yy'dan itibaren türemiş olmalıdır.

Etiketler: Türeme, Eski Türkçe, bkz: Türkçe ekler kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.