Yanıt - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Yanıt Kelime Kökeni

ETü yan- geri dönmek +Ut ● Or, Uy, Kaş  yankı

Tarihte En Eski Kaynak

yanut "karşılık, bedel, cevap" [ Kutadgu Bilig (1070) : cevab birse sözke yanut kılsa söz ]
yanıt "cevap" [ Osmanıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu (1935) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe yan- "geri dönmek" fiilinden +Ut sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için yankı maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

TTü kullanılmayan bir sözcük iken Dil Devrimi döneminde yazı diline sokulmuştur.

Etiketler: Türeme, Eski Türkçe, bkz: Türkçe ekler, İlk kullanım kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.