Yürük - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Yürük Kelime Kökeni

ETü yügür- hızlı gitmek, koşmak +Ik ● Or, Uy, Kaş << ETü yügrük

Tarihte En Eski Kaynak

yügrük "hızlı, koşucu" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]
yürük "Türk müziğinde hızlı bir tempo" [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe yügür- "hızlı gitmek, koşmak" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yügrük sözcüğünden evrilmiştir.

Ek Açıklamalar

Yörük (göçebe) sözcüğüyle karıştırılmamalıdır.

Etiketler: Türeme, Eski Türkçe, bkz: Türkçe ekler, İlk kullanım, Ses evrimi kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.