Versiyon

Fr version bir metnin yazılış ve yorumlanış biçimlerinden her biri Lat versio çeviri, yorum, tevil Lat vertere, vers- dönmek, döndürmek, çevirmek +tion << HAvr *wert- HAvr *wer-3 dönmek, döndürmek

Tarihte En Eski Kaynak

[ c (1934) : Bu filim, İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olmak üzere dört versiyon üzerine yapılmıştır. ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca version "bir metnin yazılış ve yorumlanış biçimlerinden her biri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince versio "çeviri, yorum, tevil" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince vertere, vers- "dönmek, döndürmek, çevirmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wert- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wer-3 "dönmek, döndürmek" kökünden türetilmiştir.

Ek Bilgi

Aynı kökten Latince vertere/versare (dönmek, döndürmek), Almanca werden (dönmek, dönüşmek), İngilizce +ward (bir şeye veya yöne dönme bildiren takı), Farsça vardan (dönmek). Geç Latince virare (döndürmek) biçiminin dolaysız kaynağı belli değildir.

Etiketler: Alıntı, Fransızca , Klasik Latince, Türeme, Ses evrimi, Hintavrupa Anadili kategori veya etiketlerine bağlıdır. Versiyon ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play