Urgan - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Urgan Kelime Kökeni

ETü ör-2 sarmak veya burmak yoluyla halat yapmak +Ik  ör-

Tarihte En Eski Kaynak

urk/örk "yünü burmak suretiyle yapılan kalın ip" [ Uygurca (1000 yılından önce) ]
örgen [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe ör-2 "sarmak veya burmak yoluyla halat yapmak" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ör- maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Karş. Türkiye Türkçesinde örk/örken (aynı anlamda - DS), Moğolca urgan (aynı anlamda). +An ekinin işlevi anlaşılamadı. Eski Yunanca órganon (kaba ip) sözcüğüyle benzerliği şaşırtıcıdır.

Etiketler: Türeme, Eski Türkçe, bkz: Türkçe ekler kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.