Tosun - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Tosun Kelime Kökeni

ETü tos- hırçınlık etmek +In << ETü tosın

Tarihte En Eski Kaynak

tosın "vahşi, kaba, ehlileşmemiş kimse" [ Uygurca (1000 yılından önce) ]
"haşarı at yavrusu" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe tos- "hırçınlık etmek" fiilinden +In sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tosın sözcüğünden evrilmiştir.

Ek Açıklamalar

Topçuk anlamındadır.

Etiketler: Türeme, Eski Türkçe, bkz: Türkçe ekler, Ses evrimi kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.