Topalak - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Topalak Kelime Kökeni

ETü top +AlAk  top1

Tarihte En Eski Kaynak

topulgak "yumru şeklinde kökü olan bir bitki, cyperus rotundus" [ Uygurca (1000 yılından önce) ]
topalak [ Tuhfetu'z Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye (1425) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe top sözcüğünden +AlAk sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için top1 maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Top sözcüğüyle anlam ilişkisi açık değildir.

Etiketler: Türeme, Eski Türkçe, bkz: Türkçe ekler kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.