Top

<< ETü tolp/top ETü tol- dolmak, yuvarlak olmak +Ip  dol-

Tarihte En Eski Kaynak

tolp "hep, tüm, bütün, beraber" [ Uygurca Maniheist metinler (900 yılından önce) ]
tōp "yuvarlak nesne, küre" [ Uygurca (1000 yılından önce) ]
ṭop "hepsi" [ TDK, Tarama Sözlüğü (1400 yılından önce) : Tanrı'dan ol diri ki can verdi/Tanrı yolun uranı top kırdı ]
top/ṭop "askeriyede gülle ve bunu atan cihaz" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]
toplu iğne [ Meninski, Thesaurus (1680) ]
tophane [ Meninski, Thesaurus (1680) ]
toptan [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]
toplamak "top haline getirmek, bohçalamak, derlemek" [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]
toplam "aritmetikte cam işlemi" [ Geometri Terimleri (1937) ]
toplantı "ictima" [ Osmanıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu (1935) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe tolp veya top sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tol- "dolmak, yuvarlak olmak" fiilinden +Ip sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dol- maddesine bakınız.

Ek Bilgi

ETü biçimin *toklıg olması gerekirken toklı yazılması düşündürücüdür.

Etiketler: Ses evrimi, Eski Türkçe, Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play