Top - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Top Kelime Kökeni

<< ETü tolp/top ETü tol- dolmak, yuvarlak olmak +Ip  dol-

Tarihte En Eski Kaynak

tolp "hep, tüm, bütün, beraber" [ Uygurca Maniheist metinler (900 yılından önce) ]
tōp "yuvarlak nesne, küre" [ Uygurca (1000 yılından önce) ]
ṭop "hepsi" [ TDK, Tarama Sözlüğü (1400 yılından önce) : Tanrı'dan ol diri ki can verdi/Tanrı yolun uranı top kırdı ]
top/ṭop "askeriyede gülle ve bunu atan cihaz" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]
toplu iğne [ Meninski, Thesaurus (1680) ]
tophane [ Meninski, Thesaurus (1680) ]
toptan [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]
toplamak "top haline getirmek, bohçalamak, derlemek" [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]
toplam "aritmetikte cam işlemi" [ Geometri Terimleri (1937) ]
toplantı "ictima" [ Osmanıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu (1935) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe tolp veya top sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tol- "dolmak, yuvarlak olmak" fiilinden +Ip sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dol- maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

ETü biçimin *toklıg olması gerekirken toklı yazılması düşündürücüdür.

Etiketler: Ses evrimi, Eski Türkçe, Türeme, Eski Türkçe, bkz: Türkçe ekler kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.