Tez(Yan anlam)

Fr thèse 1. sav, iddia, 2. üniversitede bir fikri savunan formel ödev EYun thésis, thet- θέσις, θετ- koyma, ileri sürme, ortaya atma EYun títhēmi, the- τίθημι, θε- koymak, vazetmek, ortaya atmak << HAvr *dhē- koymak

Tarihte En Eski Kaynak

antitez "[Fr antithèse] karşı-sav" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı (1945) ]
[ Ahmet Rasim, Şehir Mektupları (1898) : Baba Yaver bakalorya imtihanını verdikten sonra bir de tez hazırlamış ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca thèse "1. sav, iddia, 2. üniversitede bir fikri savunan formel ödev" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca thésis, thet- θέσις, θετ- z "koyma, ileri sürme, ortaya atma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca títhēmi, the- τίθημι, θε- z "koymak, vazetmek, ortaya atmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dhē- "koymak" biçiminden evrilmiştir.

Ek Bilgi

Aynı kökten Eski Yunanca thēkē (koyma yeri, depo, dolap), théma (koyuş, öneriş).

Etiketler: Alıntı, Fransızca , Antik Yunanca, Türeme, Ses evrimi, Hintavrupa Anadili kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play