Temiz

Ar tamyīz تمييز [#myz II msd.] seçme, ayıklama, arıtma  temyiz

Tarihte En Eski Kaynak

temīz/temyīz "pak, tahir" [ Aşık Paşa, Garib-name (1330) ]
temizlenmek [ Meninski, Thesaurus (1680) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Arapça myz kökünden gelen tamyīz تمييز z "seçme, ayıklama, arıtma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için temyiz maddesine bakınız.

Ek Bilgi

Temyîz etme deyiminden türemiş ve sıfat anlamı kazanmıştır. Aynı Arapça sözcüğün masdar hali Türkçede temyiz şeklinde yerleşiktir.

Etiketler: Alıntı, Arapça kategori veya etiketlerine bağlıdır. Temiz ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play