Tefsir

Ar tafsīr تفسير [#fsr II msd.] yorumlama, özellikle Kuran"ı yorumlama Aram pşār פשר yorum, rüya tabiri İbr/Aram #pşr פשר 1. çözme, 2. rüya tabir etme, yorumlama  fetret

Tarihte En Eski Kaynak

[ Tezkiret-ül Evliya (1341) : bu sözüŋ tefsiri nedür? ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Arapça fsr kökünden gelen tafsīr تفسير z "yorumlama, özellikle Kuran"ı yorumlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice pşār פשר z "yorum, rüya tabiri" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #pşr פשר z "1. çözme, 2. rüya tabir etme, yorumlama" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fetret maddesine bakınız.

Ek Bilgi

Arapça sözcüğün asıl anlamı “ileri gönderme, ileri gitmesine neden olma” olup, “geride kalma” anlamı bunun mantıki uzantısıdır. Türkçede daima ifrat/tefrit ikilisi içinde kullanılır.

Etiketler: Alıntı, Arapça, Türeme, Aramice ve Süryanice, İbranice ve Aramice ve Süryanice kategori veya etiketlerine bağlıdır. Tefsir ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play