Tatarcık - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Tatarcık Kelime Kökeni

öz Tatar Türk veya Moğol asıllı bir göçebe halk +çUk  tatar

Tarihte En Eski Kaynak

"yakıcı küçük sinek" [ Esad Efendi, Lehcet-ül Lugat (1732) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Tatar "Türk veya Moğol asıllı bir göçebe halk" özel adından +çUk sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tatar maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Belki “yağmacı, akıncı” çağrışımıyla.

Etiketler: Türeme, özel ad, bkz: Türkçe ekler kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.