Tarafeyn - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Tarafeyn Kelime Kökeni

Ar ṭarafayn طرفين [dual.] iki taraf Ar ṭaraf طرف [#ṭrf]  taraf

Tarihte En Eski Kaynak

"bir hukuki ilişkide karşıt iki taraf" [ Redhouse, Turkish and English Lexicon (1890) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Arapça ṭarafayn طرفين z "iki taraf" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭrf kökünden gelen ṭaraf طرف z sözcüğünün ikil (tesniye, dual) halidir. Daha fazla bilgi için taraf maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Arapça sözcüğün ṭarf طرف (göz) ve ṭarafa طرف (göz ucuyla baktı, göz kırptı) sözcükleriyle ilgisi belirsizdir.

Etiketler: Arapça, Arapça tesniye, Türeme, Arapça, kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.