Tanrı - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Tanrı Kelime Kökeni

<< ETü teŋri

Tarihte En Eski Kaynak

teŋri "gök, gökyüzü, gök tanrısı" [ (MÖ) ]
teŋri "aynı anlamda" [ Orhun Yazıtları (735) : üze kök teŋri asra yağız yér kılındukda [yukarıda mavi gök aşağıda kara yer yaratıldığında] ]
tanrıça "ilahe" [ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı (1955) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe teŋri sözcüğünden evrilmiştir.

Ek Açıklamalar

MÖ 4. yy'a ait Çince bir metinde zikredilmiştir. Kayda geçen en eski Türkçe sözcüklerden biridir. Başka bir dilden alıntı ihtimali güçlüdür; ancak Eski Türkçe teŋ (denklik? ufuk?) bağlantısı da düşünülmeye değer. Karş Arapça ḳadīr (tanrının bir adı) < ḳadr (denklik, değer). || Yeni Türkçe tanrıça, Sırpça králitsa modeline göre üretilmiş bir türevdir. Karş. imparatoriçe, çariçe.

Etiketler: Ses evrimi kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.