Tanık - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Tanık Kelime Kökeni

<< ETü tanuk ETü tanu- konuşmak, söz söylemek +Ik  danış-

Tarihte En Eski Kaynak

tanuk "konuşan kimse, şahit" [ Uygurca (1000 yılından önce) ]
tanık/danık "şahit (Antep ağzı)" [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler (1932) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe tanuk sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tanu- "konuşmak, söz söylemek" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için danış- maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Köken ve anlam itibariyle modern Türkiye Türkçesinde tanımak fiilinden bağımsızdır. Modern dönemde Anadolu ağızlarında yaşayan bir sözcük iken Dil Devrimi döneminde yazı diline aktarıldı.

Etiketler: Ses evrimi, Eski Türkçe, Türeme, Eski Türkçe, bkz: Türkçe ekler kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.