Türlü - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Türlü Kelime Kökeni

ETü töril- yaratılmak, şekil almak +Ig  türe-

Tarihte En Eski Kaynak

törlüg/türlüg "çeşit, tür" [ Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü (1000 yılından önce) : béş törlüg ada [beş çeşit tehlike] ]
sebze türlüsü "karışık sebzeli yemek" [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]
dürlü/türlü "aynı anlamda" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe töril- "yaratılmak, şekil almak" fiilinden +Ig sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için türe- maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Yeni Türkçe tür adından değil, Eski Türkçe töri- fiilinden türemiş eski bir sözcüktür. Esasen "tür, nev', çeşit" anlamında ad iken, türlü türlü deyiminin etkisiyle sıfat (çeşitli) anlamı kazanmıştır. Yeni Türkçe tür adına yüklenen yeni anlam muhtemelen bu sıfattan geri türetilmiştir.

Etiketler: Türeme, Eski Türkçe, bkz: Türkçe ekler kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.