Töre - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Töre Kelime Kökeni

ETü töri-/törü- türemek, yaratılmak, düzenlenmek, şekil almak  töz

Tarihte En Eski Kaynak

törü "yasa, örf, kanun, nizam" [ Orhun Yazıtları (735) : Türk bodunıŋ ilin törüsin tuta bérmiş iti bérmiş [Türk boylarının düzenini, yasasını tutuvermiş, itivermiş] ]
töre "aynı anlamda" [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental (1500 yılından önce) ]
türe/töre "ayin, adet, gelenek" [ TDK, Tarama Sözlüğü (1500 yılından önce) : siz daχı sizden öndin gelenleriŋ türesin édesiz [sizden önce gelenlerin geleneğine uyasınız] ]
tören "ayin, merasim" [ Osmanıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu (1935) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe töri- veya törü- "türemek, yaratılmak, düzenlenmek, şekil almak" fiili ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için töz maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Karş. Moğolca töre (kanun, özellikle Cengiz Han kanunu). Nihai kökeni Türkçe olmakla birlikte +e ile töre biçimi belki 13. yy'da Moğolcadan alınmıştır. || Yeni Türkçe tören biçiminde, ada eklenen +n ekinin yapısı ve işlevi belirsizdir.

Etiketler: Eşkökenlilik, Eski Türkçe kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.